Giao dịch

#tiện lợi

Trải nghiệm

#khác biệt

Liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn quốc để được hỗ trợ về thẻ

Danh sách mạng lưới CN/PGD

Khám phá bộ sưu tập Hi Collection

Hết hàng

ACE

55,000 VND/thẻ
Số lượng còn lại: 0
Hết hàng

QUEEN

55,000 VND/thẻ
Số lượng còn lại: 0
Hết hàng

KING

55,000 VND/thẻ
Số lượng còn lại: 0
Hết hàng

ZODIAC

55,000 VND/thẻ
Số lượng còn lại: 0
Hết hàng

SUMMER

55,000 VND/thẻ
Số lượng còn lại: 0
Hết hàng

3 OF SPADES

55,000 VND/thẻ
Số lượng còn lại: 0

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THẺ

MB cam kết bảo mật toàn bộ thông tin bạn cung cấp

Khách hàng tham khảo quy định sản phẩm và chính sách bán hàngcủa sản phẩm thẻ Hi Collection tại đây